Wat zag ik er tegenop, om de jungle van de premies te gaan ontwortelen. Ja,